Васту – наука за подредба на заобикалящия ни свят

ВАСТУ

Васту е древна ведическа наука за подредба на заобикалящия ни свят в хармония с реда във вселената. Тъй като съдържа универсални ценности, още преди хилядолетия е била възприета в Древен Китай, а по-късно и разпространена на запад в китайския си вариант под името фен-шуй. Всички сфери на човешкия живот, включително и здравето, може да се подобрят чрез създаване на благоприятна жизнена среда. Животът в хармония с реда във вселената може да донесе желаното равновесие и вътре в самите нас.

Според Аюрведа, материалният свят, който ни заобикаля, както и нашите тела, са съставени от пет груби и три фини елемента: земя, вода, огън, въздух, етер, ум, интелигентност и лъжливо его. Чрез принципите на Васту може да се постигне от една страна равновесието на петте груби и трите фини елемента, а от друга – на душата (атма) и Свръхдушата (Параматма) – Богът в сърцето на всяко живо същество. Тези принципи отчитат както влиянието на по-грубата физическа вселена (космическото влияние на слънцето, атмосферното влияние, магнитното поле на земята, влиянието на различните небесни тела и т.н.), така и въздействието на по-фините материални закони. Взимайки предвид всички важни фактори и влияния, хората могат чувствително да подобрят състоянието си, пребивавайки в подходяща атмосфера в дома или офиса.

Поставяйки в съвършена хармония петте груби елемента, Васту помага за хармонизиране на трите фини елемента, което дава добра възможност за уравновесяване отношенията между душата и Свръхдушата.

Ако искате да Ви помогна с идеи и съвети как да подредите дома и офиса си, в съответствие с принципите на Васту, свържете се с мен.

Принципите на Васту

Принципите на Васту

Принципите на Васту имат широко приложение и обхващат всички места за обитаване – от Земята – нашия глобален дом и изграждането на различни населени места до обзавеждането на всяко едно помещение. Васту-шастра съдържа изчерпателна информация за строежа на всички видове сгради (храмове, жилища и други постройки). Тъй като, според ведическата култура, религията е от особено значение за общественото развитие, храмовете трябва да притежават най-важните характеристики на творението. Те представляват модел на вселената (микро и макро космоса) с определена енергийна стойност, която предизвиква благоприятно влияние върху цялата планета. Космосът, според Васту, е проявление на вселенската форма на Бога, а храмът – Негов дом и място за обожание и общуване с Него. От друга страна, всички останали места за обитаване (Земята, селищата, жилищата и телата на живите същества), при определени условия, също могат да бъдат храмове на Бога. Тази идея за вселенския организъм обединява усилията на човека и обществото за постигане на божественото им предназначение чрез реализиране на концепцията за единство в многообразието и многообразие в единството.

Това разбиране има своя геометричен еквивалент – Васту-пуруша-мандала. Тя представя мястото за обитаване под формата на квадрат, разделен на различен брой енергийни полета със същата форма. Те имат еднакви размери, но в зависимост от местоположението си притежават специфични качества. В цялата фигура по диагонал е вписано изображение на йоги в асана, чието присъствие внася порядък, протектира и одухотворява пространството. Използването на Васту-пyуруша-мандала при изграждане на различните места за обитаване придава хармония и ред в заобикалящата ни среда. По този начин, всяко действие в тази среда може да се изпълни с божествен смисъл, одухотворявайки битието и съзнанието на хората.

Планетите според Васту

Планетите според Васту

Според Васту, разположението на небесните тела, географските посоки, различните дадености на терена (релеф, наличие на водни басейни, комуникации и пътища, съществуващи сгради и съоръжения и т.н.) и редица други обстоятелства са от значение при избор на място за живеене, почивка или работа.

Енергийните полета на Васту-пуруша-мандала, освен различните материални елементи, представят и влиянието както на Слънцето и планетите от Слънчевата система, така и на осемте основни посоки на света: изток (поорв), запад (пасчим), север (уттар), юг (дакшин), североизток (ишан коне), югоизток (агни коне), северозапад (ваю коне), югозапад (питри/митри коне). Трябва да се отбележи, че те отчитат и въздействия, намиращи се отвъд способностите ни за сетивно възприятие. Благоприятен ефект при изграждане на място за обитаване се получава, когато избора на терен за застрояване, плановата схема на сградата и обзавеждането на отделните помещения са съобразени с тези влияния. Такова място ще донесе здраве, благополучие, успех и просперитет на своите обитатели.

Галерия

Васту във Вашия дом и офис

Духовното ми име е Чандраканти. Родена съм на 08.11.1965 г. в гр. София. През последните 25 години проявявам интерес към древната ведическа философия, култура и начин на живот, стигаща до нас чрез произведенията на А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада и духовната практика на Международното Общество за Кришна-съзнание (ИСКОН), основано от него. От тогава активно изучавам и практикувам Васту.

Ако искате съвет и идеи как да организирате дома и офиса си според принципите на Васту, можете да се свържете с мен на моя и-мейл candrakanti в gmail точка com, да ми пишете във Facebook или да ми се обадите на тел. 089 789 44 87

Начало