Ангкор Ват

Анкгор Ват, намиращ се на територията на днешна Камбоджа, е най-големият храм на Бог Вишну на планетата, който потвърждава концепцията на ведическата литература за съществуването на Бхарата варша, Древноиндийската империя, простирала се далеч отвъд пределите на днешна Индия. Монументалният храмов комплекс има същият огромен ефект върху днешните си посетители, както и във времето, когато бил изграден. Построяването на храма от гигантски монолитни блокове пясъчник, добивани в кариера на повече от 60 км., е трудно обяснимо и до днес. Някои от постройките, които не са запазени, заради по-нетрайните материали, могат да бъдат видени само на запазените чертежи.

Шри Рангам

Шри Рангам или Шри Рангакшетра е градът, в който се намира най-големият действащ вайшнавски храм в света – храмът на Шри Ранганатха Свами. Той е построен на остров, образуван от реките Кавери и Колидам в щата Тамил Наду или земята на дравидите, както често е наричана Южна Индия. Около него възниква и градът Шри Рангам, чиито жители са изцяло ангажирани в дейности, свързани с обожанието в храма. Шри Рангам е главният културен и религиозен център за ученическата линия на преданите на Бог Вишну (Кришна), водеща началото си от Лакшми Деви (Шри, вечната съпруга на Бог Вишну) в региона. Всеки ден хиляди поклонници се стичат в храма на Шри Ранганатха Свами, за да отдадат своите молитви на Бога. От незапомнени времена храмът в Шри Рангам е средище на бхакти – йога практика на служене с любов на Бога, която ни приближава до Върховния и дарява просветление и освобождение.

Тирупати

Тирупати или Тирумала, както още го наричат, се намира в Андра Прадеш, Южна Индия. Това е един от най-популярните за поклонниците храмове в цяла Индия от незапомнени времена. Ежедневно в храма се стичат около 35 000 души от цялата страна и чужбина, а на празниците – около 100 000, за да се поклонят на Шри Венкатешвара, Върховният Бог Вишну, намиращ се на хълма Венката. Храмът е обграден от величествена планина, където времето изглежда спряло. Гледката на девствената гора, изпълнена с плодни и цъфтящи дървета, елени, маймуни и богато разнообразие от птици и пеперуди, сякаш ни връща далеч назад във вековете.

Танджавур

От незапомнени времена окръг Танджавур е уникален със зелените си обработвоаеми полета, напоявани с мрежа от канали, водещи началото си от свещената река Кавери. Този крайбрежен регион се смята за житницата на Южна Индия. Красивата делта на Кавери, високите кокосови горички и многоцветните мангови насаждения оформят екзотичния пейзаж. Древнатите литературни паметници на Тамил (такива като Кавири-Тхала-Пуранам) свидетелстват за божествения произход на Кавери, чиято вода е свещенна като Ганг. Тази благодатна река с любов е наричана от местните жители Майка Кавери. Заради нейните златни води, които от незапомнени времена носят частици от ценния самороден метал, с гордост всеки сантиметър танджавурска земя се смята от местните жители за особено ценен.