Храмове според ВАСТУ – Шри Рангам

Шри Рангам или Шри Рангакшетра е градът, в който се намира най-големият действащ вайшнавски храм в света – храмът на Шри Ранганатха Свами. Той е построен на остров, образуван от реките Кавери и Колидам в щата Тамил Наду или земята на дравидите, както често е наричана Южна Индия. Около него възниква и градът Шри Рангам, чиито жители са изцяло ангажирани в дейности, свързани с обожанието в храма. Шри Рангам е главният културен и религиозен център за ученическата линия на преданите на Бог Вишну (Кришна), водеща началото си от Лакшми Деви (Шри, вечната съпруга на Бог Вишну) в региона. Всеки ден хиляди поклонници се стичат в храма на Шри Ранганатха Свами, за да отдадат своите молитви на Бога. От незапомнени времена храмът в Шри Рангам е средище на бхакти – йога практика на служене с любов на Бога, която ни приближава до Върховния и дарява просветление и освобождение.

Древната култура на дравидите се основава на традицията на брахманите, която е жива и запазена до днес. Брахманите от Шри Рангам пазят ведическата традиция и я предават от поколение на поколение. Те почитат Бог Ранганатха, в съответствие с писанията и пазят духа на вайшнавизма, оставен от Шри Рамануджачария. Брахманите от Шри Рангам са много добре запознати с веданта философията и вайшнава етиката. Много от тях практикуват ведическа астрономия и астрология, Аюрведа и други древни науки. Те са изключително интересни събеседници, а някои от тях, дори и на преклонна възраст с радост продължават да служат в храма и не желаят да „излязат в пенсия”. По ведрите им и сериозни лица личи дълбоката мъдрост на тяхната традиция и удовлетворението, което тя им носи. Те са се посветили на храмовото обожание и техните семейства и близки им помагат, според възможностите си.

Храмовият комплекс на Бог Ранганатха Свами е построен на площ от 6, 31, 000 квадратни метра. Куполът е с височина от 72 м. и е най-високият в Азия. Храмът е заобиколен от 7 ограждащи стени (най-външната с периметър от 4 км.), с 21 изключителни по своята красота куполи (гопури) на портите. Една от гопурите е напълно покрита със сложна плетеница от ярко оцветени изображения на различни инкарнации на Бог Вишну. Тези скулптури са не само изключителен израз на древното дравидско изкуство, но и триизмерна книга на историята на ведическата традиция. Залата на храма е особено внушителна със своите забележителни 1000 колони.

Главното Божество в храма е Бог Ранганатха (Вишну), който е известен също като Нараяна, лежащ върху Ананта Шеша.

Основната историческа фигура в Шри Рангам е основателят-ачария (духовен учител) Шри Рамануджа (1017 – 1137). Той живял 120 години, от които 80 прекарал в Шри Рангам. Двадесет години Рамануджачария бил главен свещенослужител в храма. Той възстановил и систематизирал традицията на обожание в храма, която била описана от Алварите.

Рамануджачария е основен ачария в линията от учители и ученици на вайшнавите от Шри Сампрадая. Той написва своя презентация на Кришна-съзнание, наречена вишиштадвайта (качествен недуализъм), както и много отделни философски произведения. Рамануджа е убеден персоналист, чиято концепция се заключава в следното: въпреки че Върховният Бог и индивидуалните души са качествено еднакви, между тях съществува разлика – Богът е безкрайно голям, а живите същества са безкрайно малки.

Рамануджачария дава посвещение на огромен брой ученици. През целия си живот той, също така, пътува интензивно и оборва имперсоналната концепция на Шанкарачария, показвайки противоречията в неговата философия и отклонението му от ведическата сиддханта (заключението на Ведите).

Вайшнавите смятат телата на великите предани за духовни и по тази причина последователите на Рамануджачария са запазили тялото му след неговото напускане, а до ден днешен свещенослужителите от храма регулярно поставят специални запазващи вещества върху него. След повече от 850 години тялото на Шри Рамануджачария се намира в поза лотос, с благославяща дясна ръка и се обожава в храм в комплекса Шри Ранганатха Свами.

Историята на града-храм може да бъде намерена в Пураните и различни други ведически писания, които ни връщат назад до началото на творението. Върховният Бог Вишну, удовлетворен от отреченията на Брахма (първото сътворено същество във Вселената) се появил във формата на Ранганатха, за да може да бъде обожаван от него, със своите покои (вимана). Брахма дълго обожавал Бог Ранганатха, след което предал това служене на Вивасван, полубога на Слънцето, който го предал на Сваямбува Ману (бащата на човечеството). Ману предал обожанието на Бог Ранганатха на своя син Икшваку, велик цар и глава на династията, в която Бог Кришна се появил по-късно в инкарнацията Си като Бог Рамачандра.

Бог Рама управлявал Айодхя, Северна Индия, преди милиони години, по времето на епохата Трета-юга. Животът и делото на Бог Рама са описани в известният епос Рамаяна. В тази Си инкарнация, Богът победил великия демон Равана, който отвлякъл вечната Му съпруга Сита Деви. Рамачандра поставил на трона в Шри Ланка, царството на демона, брата на Равана Вибхишана, който бил велик предан на Бога. В знак на благодарност, Рама подарил на Вибхишана Божеството Шри Ранганатха, за да Го обожава в Шри Ланка.

По време на пътуването си до Шри Ланка с Шри Ранганатха и Неговия вимана, Вибхишана спрял до река Кавери, близо до святото място Чандра Пушкарини, където Божеството Ананта Шеша (змийското ложе на Бога) било обожавано. Местният цар Дхарма Варма бил виждал Бог Ранганатха в Айодхя и се молил за възможност да Му служи. Бог Ранганатха благословил царя, обещавайки му да остане в Шри Рангам. Когато Вибхишана се опитал да продължи пътуването си, Бог Ранганатха не можел повече да бъде помръднат и трябвало да остане на това място завинаги.

Бог Ранганатха дал благословия на Вибхишана, че винаги ще гледа към царството му Шри Ланка. Така, въпреки че, повечето Божества в Индия гледат на изток, Шри Ранганатха Свами, полегнал на дясната Си страна е с глава на Запад и до днес гледа на юг към великия се предан Вибхишана и неговото царство Ланка.

Цар Дхарма Варма и неговите наследници от Чола династията построили голям храм около вимана на Бог Ранганатха и Му отдавали разкошно служене. За жалост, след много поколения, храмът бил покрит от пясъци и гора, постепенно бил изгубен и забравен.

В аналите на храма се казва, че веднъж, един от Чола царете, си почивал под дърво в региона. Той решил да последва един прелитащ папагал, който го отвел до мястото, където се намирал Бог Ранганатха. По мистичен начин царят решил да копае там, където открил и възстановил всички части на големия храмов комплекс. През следващите години, безброй Чола и Пандя царе (включително и Цар Кулашекхара) достроявали и ремонтирали храма.

Цар Кулашекхара е десетият от дванадесетте Алвари, мистични светци и поети, появили се по различно време в Южна Индия (между хиляда и пет хиляди години назад във времето), който написал прекрасни стихове във възхвала на Бог Вишну. В свещената поезия на всички Алвари се споменава Шри Рангам, като един от сто и осемте дивя-дешам (свети места), а до ден днешен този храм е смятан за главния „Храм на храмовете” в Тамил.

Великите вайшнава водачи Ямуначария, Рамануджачария и Сударшаначария имат своята важна роля в понататъшното развитие на Шри Рангам. По време на Могулското нашествие през 14 век била разграбена по-голямата част от съкровищницата на Бога. По-късно династиите Вадаянагар и Наяк постепенно започнали да възвръщат славата на Шри Рангам. Много вайшнави брахмани намерили смъртта си, спасявайки Бог Шри Ранганатха и храма от последвалите различни нашествия. В днешно време правителството на Индия и Шри вайшнавите се грижат за стопанисването на храма и обожанието на Бог Ранганатха.